فرآیند کار

ثبت نام ارسال کارت عضویت باشگاه به اعضا دریافت خدمات و بسته های ویژه به صورت رایگان

نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام به یکی از روش های زیر امکان پذیر میباشد: ثبت نام به صورت آنلاین   (فرم درخواست عضویت) ایمیل به دپارتمان باشگاه پزشکان به نشانی doctorsclub@goldenwtg.org