خودرو

مفتخریم اعلام داریم طی توافق این مجموعه با یکی از بانک ها به ازای خرید هر خودرو تسهیلاتی به مبلغ 200/000/000 ریال تا 1/500/000/000 ( دویست میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)  با ارائه  چک و سفته خریدار و 2 نفر ضامن ؛ با سود سالیانه 24% و اقساط 60 ماهه پرداخت میگردد که شایان ذکر است سند خودرو در ابتدا به نام خریدار منتقل گردیده و در رهن شرکت و بانک قرار نخواهد گرفت .

ضمنا کلیه خودروها، موجود و آماده بازدید و تحویل می باشند.

شرایط وام:

1- پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان تا 150 میلیون تومان

2- سود تسهیلات 24% می باشد.

3- 10% از مبلغ تسهیلات در حساب جاری سپرده می گردد.

4- اقساط به صورت 60 ماه می باشد که به ازای هر 10 میلیون تومان مبلغ 288 هزار تومان قسط باید پرداخت گردد.

 برای اطلاع از مدارک لازم جهت اخذ تسهیلات وام گیرنده تماس بگیرید.         

سایت خودرو:  goldencars.goldenwtg.org