درباره ما

به یاری ایزد منان و به مناسبت کنگره بین المللی جراحان آغاز به کار باشگاه پزشکان را گرامی می داریم و مفتخریم تا با همکاری و همفکری جمعی از جراحان محترم وهلدینگ بین المللی گلدن گروپ ( اسپانسر اصلی و مجری کنگره جراحان ) اعلام آمادگی نماییم تا ارایه دهنده خدماتی متمایز و درخور شاَن و منزلت جامعه پزشکان باشیم. ارایه خدمات ویژه شایسته بزرگانی است که زندگانی خود را وقف مطالعه و نجات انسانهای دردمند نموده اند. فرزانگانی که بی وقفه تلاش کردند و اکنون شایسته آنند تا به واسطه زحمات گذشته، خدمات ممتاز دریافت نمایند. بدون شک برآوردن خواسته های آن جامعه محترم نیازمند نگرشی نوین و شکوهمند است که آرزومندیم مرور زمان ارزش و جایگاه باشگاه را به خوبی نمایان سازد تا بتوانیم گوشه ای از زحمات جامعه پزشکان را جبران نماییم. پزشکان محترم میتوانند به صورت رایگان به عضویت این باشگاه درآیند.