اعضاء

به ترتیب حروف الفبا :

نام

نام خانوادگی تخصص

دکتر فاطمه

ابراهیم زاده

دکترای حرفه ای داروسازی

دکتر محمدرضا اصغرزاده

دندانپزشک

دکتر محمد اصل زارع

اورولوژی

دکتر وحیدرضا

اکرامی فرد جراحی عمومی
دکتر شهریار امیر حسنی

اورولوژی

دکتر سینا

ایلخانی

جراح فک و صورت

دکتر علی

آرین نیا جراحی توراکس

دکتر محمدرضا

بربند جراحی عمومی
دکتر اکبر برزگری

پزشک عمومی

دکتر مهدی بزازی

گوش و حلق و بینی

دکتر اکبر

پاکدل جراحی عمومی

دکتر مرتضی

پیوندی کاریز بداق جراحی عمومی
دکتر محمود تقی خواه

پزشک عمومی

دکتر حمیدرضا توکلی

جراحی توراکس

دکتر نفیسه

ثقفی زنان و زایمان

دکتر پریسا

جان قربان پیوند کبد
دکتر علی جنگجو

لاپاروسکپی

دکتر محمدحسین حسنی

جراحی عمومی

دکتر محمدعلی

حسینی اورولوژی

دکتر سیدضیا الله

حقی

جراحی قفسه سینه

دکتر مجید حمیدی

پزشک عمومی

دکتر مینا

داوری عمومی
دکتر محمد رادمان

دندانپزشک

دکتر مسعود

رازقیان جراحی عمومی
دکتر جواد رجبیان

عمومی

دکتر محسن

رجعتی حقی گوش وحلق و بینی

دکتر علیرضا

رحمانی

بيماري هاي مغز و اعصاب (نورولوژي)

دکتر مژگان رضایی اول

گوش و حلق و بینی

دکتر رضا

روشن روان جراح توراکس

دکتر علی

زاهدیان

جراحی عمومی

دکتر سامان

فوق تخصص جراحی پیوند

دکتر سامان

ستوده نیا جراحی کولورکتال
دکتر نویدرضا سیمائی

اورولوژی

دکتر حسین

شباهنگ جراحی عمومی
دکتر رضا شریفی

جراحی عمومی

دکتر عادل

شریفی جراحی فک و صورت
دکتر محمود شهامتی

جراحی عمومی

دکتر مریم

صاحبکار خراسانی جراحی عمومی
دکتر محمد صالحی

جراحی عمومی

دکتر عبدالصالح

صالحی بیدختی جراحی مغز و اعصاب
دکتر مجید صمدی

اورولوژی

دکتر ساناز

صولتی عمومی
دکتر عباس عبدالهی

جراحی توراکس

دکتر رسول

عزیزی جراح کولورکتال
دکتر مجید عشق پور

جراحی فک و صورت

دکتر محسن

علی اکبریان پیوند کبد
دکتر محمد صادق علیمردانی

گوش وحلق و بینی

دکتر مجید

عینک چی جراحی عمومی
دکتر علیرضا غریفی

اورولوژی

دکتر سارا

فاضلی پزشک عمومی
دکتر محمود فرزین

اورولوژی

دکتر محمدرضا

فرشید پزشک عمومی
دکتر امید قبادی

پیوند اعضا

دکتر ابراهیم

قیم حسنخانی اورتوپدی
دکتر کوروش کاظمی

جراحی پیوند

دکتر غلام رسول

کمال پور جراح عمومی
دکتر حامد گل محمدی

جراحی عمومی

دکتر بابک

گنجه ای فر جراحی مغز و اعصاب
دکتر محمد رضا لشکری زاده

جراحی قفسه سینه(توراکس)

دکتر محمدعلی

محمدزاده اورولوژی
دکتر احسان معصومی

جراحی عمومی

دکتر محسن

مومنی ایمونولوژی
دکتر سید نورالدین مهاجرزاده

عمومی

دکتر سمیرا

نادری زنان و زایمان
دکتر رامین نصرتی

فوق تخصص توراکس

دکتر احمدرضا

نصیری دندانپزشک
دکتر خسرو نوربخش

گوارشی

دکتر نوید

نوری زاده

گوش و حلق و بینی

و………….